A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Benin - Průvodce

Beninská republika, v minulosti známá pod názvem Dahomey, je stát v Západní Africe ležící u Guinejského zálivu. Na západě hraničí s Togem, na severozápadě s Burkinou Faso, na severu s Nigerem a na východě s Nigérií. Hlavním městem je Porto Novo.
Obyvatelé Beninu se dělí do několika kmenů, z nichž nejpočetnější etnickou skupinou jsou Fonové s 1,7 miliony lidmi hovořícími Fonskými jazyky, následovaní různými skupinami Jorubů, Ajů, Baribů, Ayizů, Fulbů a Gunů. V Beninu najdeme také nepočetné skupiny Evropanů, především Francouze, ale také Asiaty z nichž jsou dominantní Libanonci a Indové. Zdejší francouzští obyvatelé jsou potomci předků, kteří Benin ovládali, ale po vyhlášení nezávislosti odešli. Francouzština zde platí jako úřední jazyk. Gramotných je asi jen 35 % Beniňanů. Což je jedno z nejnižších procent na světě. Většina obyvatel Beninu žije na jihu. Populace je mladá, s průměrnou délkou života 59 let.

Protože většina obyvatel žije v lesích, které pokrývají 30 % rozlohy státu, převažují v Beninu lidová náboženství. S animistickými náboženstvími se setkáme v provinciích Atakora a Donga. Náboženské kulty Vodoun (Voodoo) převažují mezi Joruby a Tady ve středu a na jihu země. Město Ouidah na centrálním pobřeží je duchovním centrem Beninského Vodounu.

 (nahrál: Marek33)

Území celé republiky je poměrně velmi ploché, průměrná nadmořská výška je pouze zhruba 100 m. Na jihu jsou dominantní dva typy krajiny – neúrodná zem s půdou ležící ladem a pozůstatky velkých posvátných lesů. Ve zbytku země najdeme savanu pokrytou trnitými keři a baobaby. Podél řek najdeme také lesy. Na severu a severozápadě Beninu najdeme rezervaci du W du Niger a Národní park Pendjari, které lákají turisty toužící zhlédnout slony, lvy, antilopy, hrochy a opice. Podnebí je typicky tropické, horké a převážně vlhké.

Benin patří k nejchudším zemím světa. V současné době, asi třetina obyvatel žije pod mezinárodní hranicí chudoby. Ekonomika je slabá a nevýkonná, sotva stačí pro vlastní potřebu. Vyváží se tedy jedině bavlna a ropa, a to především do evropských zemí. Dovážet je potřeba veškeré spotřební zboží. Skoro 60 % všech lidí je zaměstnáno v zemědělství.

V roce 1980, má méně než 30% populace přístup k základní zdravotní péči. Proto se zde šíří virus H.I.V. Benin měl také jednu z nejvyšších úmrtností u dětí do pěti let věku na světě. Jeho kojenecká úmrtnost činila 203 úmrtí na každých 1 000 živě narozených dětí. Pouze jedna ze tří matek měla přístup ke službám péče o zdraví dětí. Bamako iniciativa změnila dramaticky zavedením reformy zdravotnictví komunitní bázi, což má za následek efektivnější a spravedlivější poskytování služeb.

Poslední editace textu: 18.2.2014 20:14

Články odjinud